Bee-me.eu

Bee-me

 

   Bijen sterven uit wanneer wij  niets  doen.         


Bijen, ze betekenen meer dan honing.
                                                                     
Bijen zijn bijzondere wezens.

Het belang van bijen wordt sterk onderschat.
Ze zijn niet alleen nodig om de honing te produceren, veel belangrijker is de bestuiving van bloemen en planten waar ze een grote verantwoordelijkheid en aandeel in hebben.
Albert Einstein ( 1879-1955) theoretisch natuurkundige heeft al eens gezegd:"Wanneer de bijen sterven, sterft de mensheid daarna binnen 4 jaar"
De wereldwijde sterfte van vele bijenvolken baart iedereen zorgen. In 2010 stierf circa 50% van alle bijenvolken, meldden onderzoekers. In Nederland was dat circa 30-40%.
Daarom hebben vader en dochter Henk en Anita Beugeling  zich toegelegd op de instandhouding van de bijenpupulatie in de regio Rijnmond en hopen zij door middel van voorlichting en betrokkenheid, meer mensen en bedrijven te kunnen enthousiasmeren voor de natuur en de bijen die daarin zo'n belangrijke rol hebben.


Henk Beugeling en Anita Gaillard hebben de hobby van hun opa en overgrootvader overgenomen.
Die imkerde al begin van de vorige eeuw.                           

                                                                   
Het Ambrosiusgilde te Rotterdam verzorgt een cursus bijenhouden die vader en dochter beiden hebben gevolgd. Ook de cursus koninginnenteelt is door deze imkers met goed gevolg afgesloten.